Φαντάζουν ωραίες καμένες οι σημαίες [eng]

ΦΑΝΤΑΖΟΥΝ ΩΡΑΙΕΣ ΚΑΜΕΝΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ

Από τη «Μητέρα Ρωσία» των επεκτατικών εισβολών και της λεηλασίας των γειτονικών της περιοχών, την «Περήφανη Ουκρανία» της ποδηγέτησης και εθνικοποίησης των υπηκόων της σε δυτικά πρότυπα, μέχρι το ελληνικό και τα υπόλοιπα ΝΑΤΟϊκά κράτη της «εθνικής αυτοδιάθεσης» και των «δικαιωμάτων» που πρώτα και κύρια δίδαξαν, πολύ πριν την ίδρυση του ΝΑΤΟ, πώς αυτά κατασκευάζονται για να καταστρατηγούνται.
Η ισοπέδωση και τρομοκράτηση ουκρανικών περιοχών, η εκμηδένιση της ζωής μπροστά στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς κρατών και κεφαλαίου, η πολιτική/οικονομική αξιοποίηση του φόβου και της απειλής πολέμου παγκοσμίως, αποτελούν εκρήξεις μίας μακράς πολεμικής διαδικασίας και αναπόσπαστο κομμάτι της όξυνσης της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης από την κυριαρχία.
Η μόνη ειρήνη που μας επιφυλάττουν είναι η περαιτέρω κανονικοποίηση του πολέμου στην καθημερινότητα του σύγχρονου ολοκληρωτισμού: συστράτευση, πειθαρχία και υπακοή των υποτελών στις αποφάσεις και τα εθνικά συμφέροντα των ηγεμόνων τους, πατριαρχική καθυπόταξη όσων δεν χωρούν στο καλούπι του λευκού straight άντρα, εξαίρεση και θανατοπολιτική «περισσευούμενων» και μεταναστ(ρι)ών, καταστροφή και εμπορευματοποίηση γης, θάλασσας και αέρα.

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

 

Ξεδιπλώνοντας αντιπατριωτικούς-αντιμιλιταριστικούς αγώνες και αυτοοργανωμένες αντιστάσεις ενάντια σε κράτος/κεφάλαιο/πατριαρχία, εμβαθύνοντας την αλληλεγγύη μεταξύ των «από κάτω» που αγωνίζονται ή και λιποτακτούν ενάντια στις στρατιωτικές εξουσίες, που πλήττονται και μεταναστεύουν από τους πολέμους και την ειρήνη τους.

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΗ, ΚΡΑΤΗ, ΣΥΝΟΡΑ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ
 

 

Πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης (Αθήνα)
olikiarnisi.espivblogs.net

 

 

BURNT FLAGS ARE BEAUTIFULLY IMAGINED

From “Mother Russia” of expansive invasions and plundering of its neighbouring regions, to “Proud Ukraine” of the dominant manipulation and nationalization of its subjects in Western models, up to the Greek and the other NATO states of “national self-determination” and “rights” that first and foremost taught, long before the establishment of NATO, how all these are constructed in order to be circumvented.

The demolition and terrorizing of Ukrainian regions, the annihilation of life in the face of the operational plans of states and capital, the political/economic exploitation of fear and the threat of war worldwide, are explosions of a long war process and an integral part of the intensification of oppression and exploitation by domination.

The only peace they offer us is the further normalisation of war in the everyday life of modern totalitarianism: conscription, discipline and obedience of the subjects to the decisions and national interests of their rulers, patriarchal subjugation of those who do not fit the mould of the white straight man, exclusion and death-politics of ‘leftovers’ and migrants, destruction and commodification of land, sea and air.

 

NOONE TO BE A SOLDIER ANYWHERE, ANYTIME
COMMUNES AND REVOLTS IN EVERY NEIGHBORHOOD

 

Unfolding anti-patriotic/anti-militarist struggles and self-organized resistance against state/capital/patriarchy, deepening solidarity among “those below” who struggle or even desert against military powers, who are afflicted and migrate by their wars and peace.

 
TOTAL REFUSAL OF CONSCRIPTION IN THEIR WAR AND PEACE
FOR A WORLD WITHOUT NATIONS, STATES, BORDERS, CAPITALISM, PATRIARCHY
 

Initiative for total army objection (Athens)
olikiarnisi.espivblogs.net

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *