Δικά μας

Επικαιροποιημένο (Απρίλιος 2013) ενημερωτικό 12σέλιδο κείμενο για τις νέες νομοθετικές διατάξεις του στρατού. Η πρώτη του έκδοση κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2011. Χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο επεξηγεί τις νέες ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες δικονομικές οδούς εναντίον τους. Το δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνει κάποιες πρώτες εκτιμήσεις επί των (τότε) υπουργικών αποφάσεων.

 

Η μπροσούρα “Μιλιταρισμός και αντιμιλιταρισμός στο Ισραήλ” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012. Περιλαμβάνει μία συζήτηση με έναν σύντροφο από τη συλλογικότητα “Αναρχικοί ενάντια στο τείχος” και ένα κείμενο της αρνήτριας στράτευσης Sahar Vardi.